Over SpamSquad

Spam
Spam wordt algemeen gedefinieerd als de verzending van ongevraagde elektronische berichten (e-mails). Meestal gaat het om massale en herhaaldelijke verzendingen door personen die de geadresseerde niet kent.

Waarom Spam ?
Elektronische post maakt het mogelijk om op een vrij eenvoudige en zeer goedkope manier dezelfde boodschap aan duizenden en zelfs miljoenen adressen te sturen. Spammers maken van deze troef gebruik om verschillende redenen, waaronder pogingen tot oplichterij, gewoon omdat ze schade willen berokkenen, virussen verzenden of producten verkopen die over het algemeen illegaal zijn.

Informatiebronnen
a. Site van de Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie http://mineco.fgov.be
b. Site van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer http://www.privacy.fgov.be/
c. Site van het Observatorium van de Rechten op het Internet http://www.internet-observatory.be


4 basisregels om zich te wapenen tegen spam

1. Laat uw e-mail adres niet overal achter

Wees voorzichtig met het gebruik en de verspreiding van uw e-mail adres. Hoe minder u het doorgeeft, in het bijzonder op het Web, hoe kleiner de kans is dat u spam zult ontvangen.

2. Beantwoord enkel betrouwbare e-mails

Beantwoord geen e-mails waarvan de oorsprong of de verzender u twijfelachtig lijkt.

3. Camoufleer uw adres

Als u uw e-mail adres publiceert op een website, camoufleer het dan, bijvoorbeeld door de “@” te vervangen door “at”. Uw adres naam@bedrijf.be wordt dan naam(at)bedrijf.be.

4. Bescherm uw computer

Laat niet eender wat uw computer binnenkomen. Bescherm hem door filters te gebruiken, installeer een Firewall (software die het mogelijk maakt om uw computer te beschermen tegen indringers afkomstig van het Internet) , een anti-virus programma en gebruik de functies van uw software voor e-mailbeheer.Vergeet niet uw software (uw gebruikerssysteem inbegrepen) regelmatig te updaten zodat hij doeltreffend blijft.

Over SpamSquad

De informele werkgroep Spamsquad - samengesteld uit persoonlijkheden uit de academische wereld, overheidsvertegenwoordigers, rechtsgeleerden en professionelen uit de sector - buigt zich over methodes om het Spamverschijnsel te meten en over de uitwerking van gemeenschappelijke oplossingen om het actief te bestrijden.

De deelnemers :

   
 • De heer Marc Verwilghen – Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
 • Federale Overheidsdienst, KMO, Middenstand en Energie
 • Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie (FCCU)
 • Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV)
 • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
 • Internet Service Providers Association (ISPA)
 • Belgische Club voor Informaticaveiligheid (BELCLIV)
 • Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix - Centre de recherches informatique et droit (FUNDP/CRID)
 • Interactive Advertising Bureau (IAB)
 • Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
     
Contact:   IAB vzw
Research Park (c/o Roularta)
1731 Zellik
Tel: 02/467.58.57 - info(at)iab-belgium.be
home | Over SpamSquad | Waarom ik? | Samenvatting van de reglementering | Hoe zich beschermen? | Hoe handelen?
1